منو

راه و روش تولید

به طور کلی ظروف تولید شده از خاک که قدمت آن به هزاران سال می رسد، از ترکیب خاک و آب و آتش فرم می گیرد. و تفاوت آن ها در قرن های مختلف در هنری است که هنرمندان در آن به کار گرفته اند.

تفاوت سفال و سرامیک و چینیدر دو مشخصه است:

یک : نوع ترکیب مواد اولیه آن ها

دوم : دمای پخت آن ها

سفال : اجناسی که از سفال تهیه میگردند از خاک رس همراه با موادی مانند لوئی یا گل نی جهت جلوگیری از ترک خوردگی و در دمایی کمتر از نهصد درجه سانتی گراد تولید میگردند.

سرامیک(مظروف) :  اجناسی که از سرامیک تهیه می گردند از کائولن ، بالکلی و مودای مانند تاک و دلومیت و سیلیس و در دمایی کمتر از هزار و صد درجه سانتی گراد تولید میگردند.

چینی : اجناسی که از چینی تهیه میگردند از کائولن،بالکلی،فلدسپات،باضافه موادی که بستگی به تجربه تولید کننده و نوع محصول و روش فرم دهی آن دارد. و در دمایی حدود یک هزار و دویست درجه سانتی گراد تولید میگردند.

آنچه که باعث تمایز کارخانجات و تولیدکنندگان مختلف میگردد، اولا مقدار ترکیب خاک ها با یکدیگر است در ثانی درجه حرارتی که تولیدات را با آن تولید میکنند.

ثالثا ، هنری که تولید کنندگان در تولید کالا و نیز سلیقه ای که در رنگ آمیزی آن ها به کار می برند باعث تمایز این صنعت نه تنها در قرن ها بلکه در تولیدات کشورهای مختلف و تولید کنندگان مختلف داخلی میگردد.